Ulga termomodernizacyjna

Głównym celem wprowadzenia ulgi termomodernizacyjnej jest poprawa jakości powietrza. Z ulgi termomodernizacyjnej będą mogli skorzystać właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, czyli budynków wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej. Budynek musi służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Należy zaznaczyć, że odliczenie ulgi nie dotyczy podatników, którzy dopiero wybudują swoje budynki.

Ulga przysługuje na inwestycje związane z termomodernizacją nieruchomości. Odliczenie ulgi jest możliwe wyłącznie do kwoty 53 tys. złotych. Jeżeli budynek należy do majątkowej wspólności małżeńskiej, wtedy limit dotyczy osobno każdego z małżonków. Będą mogli z niej skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, stawką 19% lub opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czyli zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Odliczenie ulgi będzie możliwe po raz pierwszy w zeznaniu podatkowym złożonym w 2020 roku na formularzu PIT właściwym dla danego podatnika. Jeśli wydatki na termomodernizację przekroczą roczny dochód, można je rozliczyć w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Osoby, które będą chciały skorzystać z ulgi, będą musiały najpierw spełnić kilka warunków. W pierwszej kolejności muszą rozpocząć inwestycję termomodernizacyjną, która powinna się zakończyć w ciągu 3 lat. W przypadku nie dotrzymania tego terminu, ulga podlega zwrotowi, tzn. że musi być doliczona do dochodu za rok, w którym termin upłynął. Zakup towarów, usług oraz urządzeń możliwych do odliczenia od dochodu musi się mieścić w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Ponadto zakup ten musi być potwierdzony fakturami, wystawionymi wyłącznie przez podatników niezwolnionych z VAT. Co ważne, podatnik, aby móc skorzystać z ulgi, nie musi przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych przeprowadzać analizy energetycznej ani audytu energetycznego. Każdy wydatek powinien być odliczony na bieżąco, w zeznaniu podatkowym PIT przypadającym na rok, w którym został poniesiony.

Osoby, które zaczęły modernizację domów przed 1 stycznia 2019 r. nie muszą się obawiać, że nie otrzymają ulgi. Jeśli tylko prace modernizacyjne będą kontynuowane w 2019 roku, ulga będzie im przysługiwać.

Ulgi nie mogą odliczyć osoby, które otrzymały dofinansowanie z innych źródeł, np. w ramach programu 'czyste Powietrze” lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, lub gdy rozliczyły wydatki w ramach innej ulgi, np. ulgi mieszkaniowej odliczonej od podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości. Różne rodzaje pomocy będzie można połączyć tylko w przypadku jeśli będą one dotyczyły różnych wydatków.