Mediacje - Negocjacje

 

MEDIACJA NEGOCJACJA

 

  • Cywilne
  • Karne
  • Gospodarcze/Handlowe
  • Pracownicze
  • Handlowe
  • Gospodarcze
  • Pracownicze
 
  • Pomoc w osiągnięciu porozumienia
  • Współtowarzyszenie przy negocjacjach handlowych


Przedsądowy, dobrowolny sposób rozwiązywania sporów, konfliktów
Ugoda sądowa bez kosztownych procedór procesowych

Pomoc w sporach pracowniczych
Pomoc w sporach handlowych i gospodarczych (reklamacyjnych, wykonania umów)
Negocjacja warunków

Ugoda zatwierdzona przez sąd na wniosek stron, poprzez nadanie klauzuli wykonalności jest 
tytułem wykonawczym w rozumieniu przepisów o egzekucji.

Negocjacja - proces poszukiwania wzajemnego rozwiązania, reprezentowania interesów,
umiejętność wywierania odpowiedniego wpływu, etykiety biznesowej.