Kadry i płace ZUS

Wynagrodzenia, umowy, urlopy

- prowadzenie spraw kadrowych i płacowych
- sporządzanie dokumentacji ZUS
- sporządzanie umów o pracę i cywilnoprawnych
- sporządzanie ewidencji czasu pracy
- rozliczanie urlopów
- rozliczanie delegacji pracowniczych
- prowadzenie akt osobowych