Controlling i finanse

Controlling

 - wycena przedsiębiorstw

- analizy kosztów
- prognozy finansowe
- badanie zdolności kredytowej
- analiza wskaźnikowa
- rachunek przepływów pieniężnych (cash flow)
- due diligence