Obsługa prawna

Kompleksowa obsługa wszystkich podmiotów

- przygotowywanie umów spółek
- umowy cywilnoprawne
- sporządzanie dokumentacji do rejestracji podmiotów
- obsługa zarządów i zgromadzeń wspólników, sporządzanie uchwał i protokołów
- reprezentacja w sądach
- usługi windykacyjne- przygotowywanie wezwań do zapłaty, pozwów