Biała lista podatników

1 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie     z którą zaczęła obowiązywać tzw. biała lista podatników VAT. Lista ta zawiera nie tylko informację dotyczącą statusu VAT podatnika, ale całą historię rejestru podatnika, czyli informacje o rejestracji, wykreśleniu lub odmowie rejestracji, bądź przywróceniu do VAT. Ponadto wykreślenie odmowa lub przywrócenie jest opatrzone podstawą prawną.
Biała lista jest wykazem funkcjonującym elektronicznie, który powstał z połączenia dotychczasowych baz danych dotyczących przedsiębiorców, z poszerzeniem o dodatkowe elementy. Przy każdym przedsiębiorcy został dopisany jego