Podatek budowlany- Bauabzugsteuer

Jest to podatek regulowany w niemieckiej ustawie o podatku dochodowym, w §48-§48d (Einkommensteuergesetz), zwany też podatkiem od usług budowlanych.
Nie można go mylić z podatkiem Vat, jest on rodzajem zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z §48 termin "roboty budowlane" odnosi się do produkcji, naprawy, konserwacji, modyfikacji lub usuwania konstrukcji. Podatek budowlany jest potrącany przez zleceniodawcę usługi budowlanej (czyli osobę wypłacającą wynagrodzenie), jeśli jest przedsiębiorcą. 

Czytaj więcej

Samochody osobowe w firmie

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Wiele z tych zmian dotyczy użytkowania samochodów osobowych.

Limity kosztów eksploatacyjnych
Zmiana najbardziej uderza w osoby, które użytkujące samochód firmowy również w celach prywatnych, czyli w tzw. cyklu mieszanym. Tacy użytkownicy będą mieli prawo do odpisania jedynie 75 % kosztów eksploatacji pojazdu.

Czytaj więcej

Zarząd sukcesyjny

Nowe przepisy wprowadziły rozwiązanie mające na celu zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w przypadku śmierci jego właściciela. Obowiązują od 25 listopada 2018 roku. Adresatami tych regulacji są przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które mają wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, więc także wspólnicy spółki cywilnej. Problem ma dużą skalę, gdyż w CEIDG jest w tej chwili ponad 210 tys. zarejestrowanych osób powyżej 65. roku życia.  

Do tej pory przejmujący firmę po zmarłym nie mógł korzystać ze wszystkich uprawnień danych przedsiębiorcy. Nie mógł posługiwać się NIP-em, a co za tym idzie dokonywać rozliczeń podatkowych. Umowy o pracę oraz decyzje administracyjne, takie jak koncesje i zezwolenia ulegały wygaśnięciu. Ponadto pojawiały się trudności z dostępem do firmowych kont bankowych.

Czytaj więcej

Jednolity plik kontrolny

Jednolity plik kontrolny został wprowadzony w celu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego oraz przeprowadzania sprawniejszej kontroli podatkowej, która będzie od tej pory doraźna, dokonywana jedynie w przypadku wykrycia nieprawidłowości, eliminując tym samym potrzebę przeprowadzania audytów przez pracowników urzędu skarbowego.
Ministerstwo Finansów tłumaczy, że przekazywanie informacji podatkowych urzędom drogą elektroniczną ma za zadanie ułatwić pracę przedsiębiorcom, skracając czas oraz koszty dokonywanych czynności.

więcej

Split payment

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), tzw. „split payment”, został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów od 1 lipca 2018 roku, przede wszystkim w celu wyeliminowania wyłudzeń w płatności podatku VAT.
Mechanizm takiej płatności nie jest skomplikowany. Polega na wydzieleniu podatku VAT z należnej dostawcy kwoty brutto. W ten sposób kwota netto trafia na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, a podatek VAT na utworzony przez bank rachunek VAT, którego prowadzenie nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

więcej

Tajemnica zawodowa Doradcy Podatkowego

Doradca podatkowy wykonując swoją pracę często ma do czynienia z poufnymi danymi pochodzącymi od podmiotów, które obsługuje. Do szczególnie wrażliwych informacji doradca uzyskuje dostęp podczas postępowania podatkowego. Takie dane nie mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym. Dla właściwego kształtowania relacji doradcy z klientem stworzono ustawowe zasady gwarantujące poufność powierzanych informacji. Z tego też względu obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej nakłada na doradcę podatkowego art. 37 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Na ten obowiązek składa się zachowanie w tajemnicy co do faktów i informacji, z którymi doradca zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu.

więcej